Martin Brunner

Martin BRUNNER
KFZ-Techniker-Meister
TÜV zertifizierter Dellendrücker

A-3434 Tulbing
Bezirk Tulln / NÖ

Mobil: +43 (0)664/36 43 369
Email: martin@dellentechnik.at

Wirtschaftskammer Österreich


Brunner, Martin, Niederösterreich, Tulln, Wien, Niederösterreich, Tulbing, Österreich, KFZ-Techniker-Meister, KFZ, Richten ohne Lackieren, Dellentechnik, Dellentechniker, Dellendrücker, Paintless dent Repair, PDR, sanft instand setzen, sanft, instand setzen, Dellenreparatur, Dellen drücken, druecken, Delle, Kastaniendellen, Beulen, Beule, richten, ausmassieren, Dellen ausmassieren, Hagel, Hagelschäden, Hagelschaden, Parkdellen, Parkschaden, Türkantenschläge, Türkantenschlag, Vandalismus, Obstschaden, ausbeulen, Wien, Niederösterreich, Kastanienschaden, Schneelawine, Dellen, Auto, Lack, Blechschaden, Fallobst, Schaden, Delle, Klebetechnik, Fotos, Fahrzeuge, Europa, EU, Schweiz, Lackschaden, Lackschäden, Ausbeulsystem,